Mawer Investment Management får sanktionsavgift för sen flaggning i Loomis

2019-05-21 | Sanktioner

Mawer Investment Management Ltd. ska betala en sanktionsavgift på 2 550 000 kronor för att för sent ha anmält att innehavet av aktier i Loomis AB såväl överstigit som gått ner under en flaggningsgräns.

Överklagande till förvaltningsrätten

FI:s beslut är överklagat till förvaltningsrätten.

Förvaltningsrättens dom

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Överklagande till kammarrätten

FI:s beslut är överklagat till kammarrätten.

Kammarrättens beslut

Kammarrätten meddelade inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Högsta förvaltningsdomstolens beslut

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast.

Läs mer

Laddar sidan