Montanaro Asset Management får sanktionsavgift för sen flaggning i RaySearch Laboratories

2019-03-01 | Sanktioner

Montanaro Asset Management Ltd ska betala en sanktionsavgift på 150 000 kronor för att för sent ha anmält att innehavet av innehav av aktier i RaySearch Laboratories AB hade gått ner under en flaggningsgräns.

Överklagat till förvaltningsrätten

Montanaro Asset Management har överklagat FI:s beslut om sanktionsavgift till förvaltningsrätten.

Förvaltningsrättens dom

Förvaltningsrätten avslog överklagandet.