Triple 8 får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Newton Nordic

2019-10-30 | Sanktioner

Triple 8 AB ska betala en sanktionsavgift på 10 000 kronor för att för sent ha anmält teckning av BTU i Newton Nordic AB till Finansinspektionen.

Överklagande till förvaltningsrätten

FI:s beslut har överklagats till förvaltningsrätten

Förvaltningsrättens dom

Förvaltningsrätten avslog överklagandet. 

Laddar sidan