EMMADS Invest får sanktionsavgift för sen och felaktig insynsanmälan i Boozt AB

2020-04-02 | Sanktioner

EMMADS Invest A/S ska betala sanktionsavgift på 312 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Boozt AB samt på grund av fel i anmälan av en transaktion med aktier i Boozt AB till Finansinspektionen.

Överklagat till förvaltningsrätten

EMMADS Invest A/S har överklagat FI:s beslut om sanktionsavgift till förvaltningsrätten.

Laddar sidan