FI upphäver beslut om sanktionsavgift för Paradigm Capital Value LP

2020-11-16 | Sanktioner

Finansinspektionen upphäver sitt beslut från den 27 oktober 2020 om sanktionsavgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument (LHF) för Paradigm Capital Value LP. Ärendet skrivs av från vidare handläggning.

Finansinspektionen har vid omprövning funnit att någon anmälningsskyldighet enligt LHF inte förelegat för Paradigm Capital Value LP och det därmed inte funnits grund för att påföra Paradigm Capital Value LP en sanktionsavgift.

Finansinspektionen har därför beslutat att upphäva beslutet av den 27 oktober 2020 och skriva av ärendet från vidare handläggning.

Laddar sidan