Fysisk person får sanktionsavgift för överträdelse av handelsförbudet

2020-04-08 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 37 000 kronor för överträdelse av förbudet att handla med aktier i Saltängen Property Invest AB (publ) under trettio dagar före det att bolaget offentliggjort sin bokslutskommuniké för år 2016.

Laddar sidan