SCGE Fund L.P. får avgift för sen blankningsanmälan i Fingerprint Cards

2020-09-14 | Sanktioner

SCGE Fund L.P. ska betala en särskild avgift på 10 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att en kort nettoposition i aktier i Fingerprint Cards AB den 17 januari 2018 sjunkit under ett relevant tröskelvärde för offentliggörande.

Finansinspektionen skriver samtidigt av ett ärende som gäller en kort nettoposition den 18 januari 2018.

Laddar sidan