StrateVic Finance Group får sanktionsavgift för sena uppgifter om ökning av antalet aktier och röster

2020-10-08 | Sanktioner

StrateVic Finance Group AB ska betala sanktionsavgift på 200 000 kronor för överträdelse av skyldigheten att i rätt tid offentliggöra uppgifter om ökning av antalet aktier och röster i StrateVic Finance Group AB.

Överklagande till förvaltningsrätten

FI:s beslut har överklagats till förvaltningsrätten.

Förvaltningsrättens beslut

Förvaltningsrätten skriver av målet från vidare handläggning.

Laddar sidan