FI upphäver sanktionsavgift mot Advokatbyrån Tommy Lundqvist AB på grund av preskription

2021-08-11 | Sanktioner

Finansinspektionen upphäver sitt beslut från den 11 augusti 2021 och skriver av ärendet från vidare handläggning.

Finansinspektionen beslutade den 11 augusti 2021 att Advokat TommyLundqvist AB (bolaget) skulle betala en sanktionsavgift för fel i anmälan av en transaktion med aktier i TCECUR Sweden AB och att för att för sent ha anmält transaktionen.

Finansinspektionen har därefter uppmärksammat att bolaget inte delgetts en upplysning om att FI tagit upp frågan om ett ingripande i rätt tid. På grund av preskription kunde därmed inte Finansinspektionen ingripa mot bolaget för dessa överträdelser.

Laddar sidan