Bees Invest får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Nordic Flanges Group

2021-01-15 | Sanktioner

Bees Invest SA SPF ska betala en sanktionsavgift på 2 400 000 kronor för att för sent ha anmält transaktion med aktier i Nordic Flanges Group AB (publ) till Finansinspektionen.

Överklagande till förvaltningsrätten

Beslutet har överklagats till förvaltningsrätten.

Förvaltningsrättens dom

Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet och visar målet åter till Finansinspektionen för förnyad handläggning.

Laddar sidan