Bees Invest får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Nordic Flanges Group

2021-01-15 | Sanktioner

Bees Invest SA SPF ska betala en sanktionsavgift på 2 400 000 kronor för att för sent ha anmält transaktion med aktier i Nordic Flanges Group AB (publ) till Finansinspektionen.

Överklagande till förvaltningsrätten

Beslutet har överklagats till förvaltningsrätten.

Förvaltningsrättens dom

Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet och visar målet åter till Finansinspektionen för förnyad handläggning.

Finansinspektionens beslut

Bees Invest S.A. SPF, B220142, ska betala en sanktionsavgift på 2 400 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Nordic Flanges Group AB (publ) till Finansinspektionen.

Överklagande till förvaltningsrätten

FI:s beslut har överklagats till förvaltningsrätten.

Förvaltningsrättens dom

Förvaltningsrätten bifaller överklagandet delvis. Sanktionsavgiften sätts ner till 480 000 kronor.

Överklagande till kammarrätten

Finansinspektionen har överklagat förvaltningsrättens dom.

Kammarrättens dom

Kammarrätten biföll delvis Finansinspektionens överklagande och bestämde sanktionsavgiften till 700 000 kr.

Överklagande till Högsta förvaltningsdomstolen

Beslutet har överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen av motparten.

Högsta förvaltningsdomstolens beslut

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade inte prövningstillstånd, kammarrättens dom står därmed fast.