Carmignac Gestion får avgift för sen blankningsanmälan i tre olika emittenter

2021-09-01 | Sanktioner

Carmignac Gestion ska betala en särskild avgift på 600 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att dess korta nettopositioner i aktier i tre olika emittenter vid 27 tillfällen passerat relevanta tröskelvärden för anmälan.

Finansinspektionen skriver samtidigt av ett ärende om en kort nettoposition i aktier i Boliden AB daterad den 4 april 2018.