Fysisk person får sanktionsavgift för sen flaggning i Reinhold Europe

2021-08-23 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 50 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att hans innehav av aktier och röster i Reinhold Europe AB understigit en flaggningsgräns.

Överklagande till förvaltningsrätten

FI:s beslut överklagades till förvaltningsrätten.

Laddar sidan