Intergiro Intl får sanktionsavgift för sen insynsanmälan

2021-10-28 | Sanktioner

Intergiro Intl AB (publ) ska betala en sanktionsavgift på 8 miljoner kronor för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i Quickbit eu AB (publ) till Finansinspektionen.

Överklagande till förvaltningsrätten

FI:s beslut har överklagats till förvaltningsrätten.

Förvaltningsrättens dom

Förvaltningsrätten biföll överklagandet delvis och satte ned sanktionsavgiften till 4 000 000 kr.

Överklagande till kammarrätten

Intergiro Intl AB har överklagat förvaltningsrättens dom till kammarrätten. 

Kammarrättens beslut

Kammarrätten meddelade inte prövningstillstånd och därmed står förvaltningsrättens avgörande fast.

Överklagande till Högsta förvaltningsdomstolen

Intergiro Intl AB har överklagat kammarrättens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen.

Högsta förvaltningsrättens beslut

Högsta förvaltningsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens
avgörande står därmed fast.