Nanexa får sanktionsavgift för överträdelser av EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar)

2021-10-06 | Sanktioner

Nanexa AB ska betala en sanktionsavgift på 1 miljon kronor för att ha överträtt bestämmelser i EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar).

Finansinspektionen har funnit att Nanexa AB under hösten 2017 har åsidosatt kraven på offentliggörande av insiderinformation i artikel 17 Mar genom att inte offentliggöra insiderinformation så snart som möjligt. Bolaget har därutöver åsidosatt sina skyldigheter i artikel 18 i Mar genom att inte föra en korrekt insiderförteckning.

Laddar sidan