Nordnet får sanktionsavgift för sen flaggning i Pricer och Immunicum

2021-08-09 | Sanktioner

Nordnet AB ska betala en sanktionsavgift på 250 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att röstetalet för dess aktier i Pricer AB passerat en flaggningsgräns samt för att för sent ha anmält att dess innehav av aktier och röster i Immunicum AB såväl överstigit som gått ner under en flaggningsgräns.

Finansinspektionen skriver samtidigt av ett ärende om en innehavsförändring i Obducat AB den 31 juli 2018.