Opticept Technologies AB får sanktionsavgift för överträdelser av EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar)

2021-10-14 | Sanktioner

Opticept Technologies AB ska betala en sanktionsavgift på 1 400 000 kronor för att ArcAroma AB (publ) under år 2017 har överträtt bestämmelser i EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar).

Finansinspektionen har funnit att ArcAroma AB (publ) i december 2017 har åsidosatt kravet på offentliggörande av insiderinformation i artikel 17 Mar genom att inte offentliggöra insiderinformation så snart som möjligt. ArcAroma har därutöver åsidosatt sina skyldigheter i artikel 18 i Mar genom att vid två tillfällen i december 2017 inte föra en korrekt insiderförteckning. ArcAroma är numera upptaget i Opticept Technologies AB.

Överklagande till förvaltningsrätten

FI:s beslut har överklagats till förvaltningsrätten

Laddar sidan