Squarepoint Ops LLC får avgift för sen blankningsanmälan i 20 olika emittenter

2021-06-28 | Sanktioner

Squarepoint Ops LLC ska betala en särskild avgift på 2 miljoner kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att bolagets korta nettopositioner i aktier i 20 olika emittenter vid 138 tillfällen uppnått eller sjunkit under relevanta tröskelvärden för anmälan.

Finansinspektionen skriver samtidigt av ärendet för de korta nettopositioner
som avser följande datum och emittenter:

  • den 28 juni 2016 och den 1 juli 2016 i Tele2 AB
  • den 4 maj 2018 i Fingerprint Cards AB
  • den 4 juli 2018 i Boozt AB
  • den 18 och 24 september 2018 i NCC AB
  • den 16 april 2018, 15 maj 2018, 25 juni 2018, 9 juli 2018 samt 15,
  • 26 och 30 oktober 2018 i JM AB.

Beslutet vann laga kraft 2021-08-17.