Systematica Investments Limited får avgift för sen blankningsanmälan i BillerudKorsnäs

2021-01-27 | Sanktioner

Systematica Investments Limited ska betala en särskild avgift på 60 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att en kort nettoposition i aktier i BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ) uppnått ett relevant tröskelvärde för offentliggörande.

Laddar sidan