Unwrap Finance Nordic får avgift för uteblivna blankningsanmälningar i ArcAroma

2021-05-14 | Sanktioner

Unwrap Finance Nordic AB ska betala en särskild avgift på 25 miljoner kronor för underlåtenhet att anmäla till Finansinspektionen att bolagets korta nettoposition i aktier i ArcAroma AB vid 57 tillfällen uppnått eller sjunkit under relevanta tröskelvärden för anmälan.

Finansinspektionen skriver samtidigt av ett ärende som gäller de positioner som uppkommit under perioden 11 september 2017–15 december 2017.

Överklagande till förvaltningsrätten

FI:s beslut har överklagats till förvaltningsrätten

Förvaltningsrättens beslut

Förvaltningsrätten biföll delvis överklagandet och satte ned sanktionsavgiften till 3 miljoner kronor.

Överklagande till kammarrätten

Förvaltningsrättens dom har överklagats till kammarrätten.