Voleon Capital Management får sanktionsavgift för sen blankning i Oasmia Pharmaceutical och Catena Media

2022-03-30 | Sanktioner

Voleon Capital Management LP ska betala en särskild avgift på 100 000 kronor för underlåtenhet att på ett korrekt sätt anmäla till Finansinspektionen att bolagets korta nettopositioner i aktier i Oasmia Pharmaceutical AB och Catena Media p.l.c har uppnått respektive sjunkit under relevanta tröskelvärden för anmälan.