Marknadsinformation

Finansinspektionen ingriper när information inte offentliggörs enligt reglerna på värdepappersmarknaden. Det handlar om ägarförändringar, offentliga uppköp och prospekt. Vi beslutar om särskilda avgifter/sanktionsavgifter i vissa fall och meddelar förelägganden av olika slag.

2021

Opticept Technologies AB får sanktionsavgift för överträdelser av EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar)

2021-10-14 | Sanktioner

Opticept Technologies AB ska betala en sanktionsavgift på 1 400 000 kronor för att ArcAroma AB (publ) under år 2017 har överträtt bestämmelser i EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar).

Nanexa får sanktionsavgift för överträdelser av EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar)

2021-10-06 | Sanktioner

Nanexa AB ska betala en sanktionsavgift på 1 miljon kronor för att ha överträtt bestämmelser i EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar).

Fysisk person får sanktionsavgift för sen flaggning i LifeAssays

2021-09-27 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 1,3 miljoner kronor för att för sent ha anmält att innehav av aktier och röster i LifeAssays överstigit en flaggningsgräns den 25 juni 2019 och gått ned under en flaggningsgräns den 27 september 2019.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Skanska

2021-09-16 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 1 240 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Skanska till Finansinspektionen.

Carve Capital får sanktionsavgift för sen flaggning i Attendo

2021-09-08 | Sanktioner

Carve Capital AB ska betala en sanktionsavgift på 1 900 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att röstetalet för dess aktier i Attendo AB (publ) såväl överstigit som gått ner under en flaggningsgräns.

A.N Holding får sanktionsavgift för sen insynsanmälan

2021-09-08 | Sanktioner

A.N Holding Aktiebolag ska betala en sanktionsavgift på 21 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion av BTU i LifeAssays AB till Finansinspektionen samt på grund av fel i anmälan.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i PromikBook

2021-09-03 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 62 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i PromikBook AB till Finansinspektionen.

Carmignac Gestion får avgift för sen blankningsanmälan i tre olika emittenter

2021-09-01 | Sanktioner

Carmignac Gestion ska betala en särskild avgift på 600 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att dess korta nettopositioner i aktier i tre olika emittenter vid 27 tillfällen passerat relevanta tröskelvärden för anmälan.

Redmile Group får sanktionsavgift för sen flaggning i Hansa Biopharma

2021-08-23 | Sanktioner

Redmile Group, LLC ska betala en sanktionsavgift på 1 000 000 kronor för att för sent ha anmält att sitt innehav av aktier och röster i Hansa Biopharma AB överstigit en flaggningsgräns.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen flaggning i Reinhold Europe

2021-08-23 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 50 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att hans innehav av aktier och röster i Reinhold Europe AB understigit en flaggningsgräns.

Prime Cyber Security får sanktionsavgift för sen flaggning i Fingerprint Cards

2021-08-17 | Sanktioner

ETFMG Prime Cyber Security ETF ska betala en sanktionsavgift på 1 100 000 kronor för att för sent ha anmält att sitt innehav av aktier och röster i Fingerprint Cards AB överstigit en flaggningsgräns.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Diamyd Medical Aktiebolag

2021-08-13 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 72 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Diamyd Medical Aktiebolag till Finansinspektionen.

FI upphäver sanktionsavgift mot Advokatbyrån Tommy Lundqvist AB på grund av preskription

2021-08-11 | Sanktioner

Finansinspektionen upphäver sitt beslut från den 11 augusti 2021 och skriver av ärendet från vidare handläggning.

TVL Gold 1 LLC får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Endomines

2021-08-11 | Sanktioner

TVL Gold 1 LLC ska betala en sanktionsavgift på 950 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i Endomines AB (publ) till Finansinspektionen.

Nordnet får sanktionsavgift för sen flaggning i Pricer och Immunicum

2021-08-09 | Sanktioner

Nordnet AB ska betala en sanktionsavgift på 250 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att röstetalet för dess aktier i Pricer AB passerat en flaggningsgräns samt för att för sent ha anmält att dess innehav av aktier och röster i Immunicum AB såväl överstigit som gått ner under en flaggningsgräns.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i BioGaia

2021-07-07 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 62 000 kronor för att för sent ha anmält transaktion med aktier i BioGaia.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Veoneer

2021-07-05 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 58 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i Veoneer.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Bonesupport Holding

2021-07-01 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 14 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i Bonesupport Holding AB till Finansinspektionen.

Mirasho I får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Zengun Group

2021-07-01 | Sanktioner

Mirasho I AB ska betala en sanktionsavgift på 1 375 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med obligationer i Zengun Group AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för felaktiga insynsanmälningar Targeteveryone Sweden

2021-06-29 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 70 000 kronor på grund av felaktigheter i anmälningar till Finansinspektionen den 18 november 2019 och 16 januari 2020 om transaktioner med aktier i Targeteveryone Sweden AB.

Laddar sidan