Marknadsinformation

Finansinspektionen ingriper när information inte offentliggörs enligt reglerna på värdepappersmarknaden. Det handlar om ägarförändringar, offentliga uppköp och prospekt. Vi beslutar om särskilda avgifter/sanktionsavgifter i vissa fall och meddelar förelägganden av olika slag.

2019

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i SolTech Energy Sweden

2019-11-15 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 11 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med BTA i SolTech Energy Sweden AB till Finansinspektionen.

Plini AB får sanktionsavgift för sen och felaktig insynsanmälan i B3 Consulting Group

2019-11-11 | Sanktioner

Plini AB ska betala en sanktionsavgift på 7 500 kronor för att för sent och på ett felaktigt sätt ha anmält transaktioner med aktier i B3 Consulting Group AB (publ) till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Prime Living

2019-11-08 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 45 500 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med teckningsoptioner i Prime Living AB (publ) till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Collector

2019-11-08 | Sanktioner

Aska betala en sanktionsavgift på 68 700 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med konvertibler i Collector AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för felaktig insynsanmälan i Karo Pharma Aktiebolag

2019-11-08 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 15 000 kronor på grund av felaktigheter i en anmälan till Finansinspektionen om en transaktion med BTA i Karo Pharma Aktiebolag.

Aktiebolaget Box Play får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Simris Alg

2019-11-08 | Sanktioner

Aktiebolaget Box Play ska betala en sanktionsavgift på 8 500 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i Simris Alg AB till Finansinspektionen.

Ontario Teachers' Pension Plan Board får avgift för sen blankningsanmälan

2019-11-07 | Sanktioner

Ontario Teachers' Pension Plan Board ska betala en särskild avgift på 2 500 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att en kort nettoposition i aktier i Boliden AB uppnått ett relevant tröskelvärde för anmälan.

Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Humlegården Fastigheter

2019-11-07 | Sanktioner

Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ) ska betala sanktionsavgift på 1 300 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med obligationer i Humlegården Fastigheter AB till Finansinspektionen.

Länsförsäkringar Halland får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Länsförsäkringar Hypotek

2019-11-07 | Sanktioner

Länsförsäkringar Halland ska betala en sanktionsavgift på 2 375 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med obligationer i Länsförsäkringar Hypotek AB (publ) till Finansinspektionen.

BAT får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Lundbergföretagen

2019-11-06 | Sanktioner

BAT AB ska betala en sanktionsavgift på 2 100 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Lundbergföretagen AB till Finansinspektionen.

HEW får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Vindico Group

2019-10-31 | Sanktioner

HEW AB ska betala en sanktionsavgift på 34 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Vindico Group AB (publ) till Finansinspektionen.

Harpab får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i ADONnews Sweden

2019-10-30 | Sanktioner

Harpab AB ska betala en sanktionsavgift på 15 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i ADONnews Sweden AB till Finansinspektionen.

M.O.R, Marknads och Reklambyrån Aktiebolag får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i ADONnews Sweden

2019-10-30 | Sanktioner

M.O.R, Marknads och Reklambyrån Aktiebolag ska betala en sanktionsavgift på 17 500 kronor för för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i ADONnews Sweden AB till Finansinspektionen.

Triple 8 får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Newton Nordic

2019-10-30 | Sanktioner

Triple 8 AB ska betala en sanktionsavgift på 10 000 kronor för att för sent ha anmält teckning av BTU i Newton Nordic AB till Finansinspektionen.

Odey Asset Management LLP får avgift för sen blankningsanmälan

2019-10-29 | Sanktioner

Odey Asset Management LLP ska betala en särskild avgift på 13 100 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att en kort nettoposition i aktier i JM AB uppnått relevanta tröskelvärden för offentliggörande.

KiNovo Group får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Camanio Care

2019-10-25 | Sanktioner

KiNovo Group AB ska betala en sanktionsavgift på 35 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med BTA i Camanio Care AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Atrium Ljungberg

2019-10-25 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 11 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Atrium Ljungberg AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Skanska

2019-10-23 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 12 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Skanska AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Phase Holographic Imaging PHI

2019-10-21 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 45 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med teckningsoptioner i Phase Holographic Imaging PHI AB till Finansinspektionen.

Lidh’s Förvaltnings Aktiebolag får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i VA Automotive i Hässleholm

2019-10-17 | Sanktioner

Lidh’s Förvaltnings Aktiebolag ska betala en sanktionsavgift på 75 000 kronor för för att för sent  ha anmält transaktioner med aktier iVA Automative i Hässleholm AB till Finansinspektionen.

Laddar sidan