Marknadsinformation

Finansinspektionen ingriper när information inte offentliggörs enligt reglerna på värdepappersmarknaden. Det handlar om ägarförändringar, offentliga uppköp och prospekt. Vi beslutar om särskilda avgifter/sanktionsavgifter i vissa fall och meddelar förelägganden av olika slag.

2019

MaCay AB får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i PolyPlank

2019-12-20 | Sanktioner

MaCay AB ska betala en sanktionsavgift på 46 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i PolyPlank Aktiebolag (publ) till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Essity

2019-12-20 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 34 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Essity Aktiebolag (publ) till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Heba Fastighets Aktiebolag

2019-12-18 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 55 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Heba Fastighets Aktiebolag till Finansinspektionen.

Conpera får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i TF Bank

2019-12-13 | Sanktioner

Conpera AB ska betala en sanktionsavgift på 92 500 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i TF Bank AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Radisson Hospitality

2019-12-13 | Sanktioner

ska betala en sanktionsavgift på 22 500 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Radisson Hospitality AB (publ) till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Radisson Hospitality

2019-12-13 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 11 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Radisson Hospitality AB (publ) till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Radisson Hospitality

2019-12-13 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 3 700 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Radisson Hospitality AB (publ) till Finansinspektionen.

Bertil Holdings får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Auriant Mining

2019-12-11 | Sanktioner

Bertil Holdings Ltd ska betala en sanktionsavgift på 110 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med teckningsoptioner i Auriant Mining AB till Finansinspektionen.

Destro Management får sanktionsavgift för felaktig insynsanmälan i Sensys Gatso Group

2019-12-11 | Sanktioner

Destro Management BV ska betala en sanktionsavgift på 25 000 kronor på grund av felaktigheter i en anmälan om förvärv av aktier i Sensys Gatso Group AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i AcadeMedia

2019-12-09 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 10 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i AcadeMedia AB till Finansinspektionen.

Laddar sidan