Internationellt

IAIS (International Association of Insurance Supervisors) är en internationell organisation för tillsynsmyndigheter och Eiopa (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) är EU:s tillsynsmyndighet på försäkringsområdet.

2015

Konsumentskyddsfrågor i anslutning till mobiltelefonförsäkring

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopa, har publicerat en rapport om konsumentskyddsfrågor i anslutning till mobiltelefonförsäkring.

Konsumenttrender i Europa

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopa, har publicerat sin fjärde rapport om konsumenttrender.

Diskussionsunderlag om automatiserad rådgivning

2015-12-04 | Eiopa Esma EBA

Den gemensamma kommittén (Joint Committee) för de europeiska tillsynsmyndigheterna (Eba, Esma och Eiopa) har publicerat ett diskussionsunderlag om automatiserad finansiell rådgivning.

Förslag på faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter

Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på den gemensamma kommittén för de tre europeiska tillsynsmyndigheternas (Eba, Eiopa och Esma) förslag på faktablad (Key Information Document) för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter (så kallade Priips).

Nytt förslag om riktlinjer för processer för godkännande och distribution av försäkringsprodukter

Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på förslag på riktlinjer för godkännande och distribution av försäkringsprodukter som har publicerats av den europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopa.

EU söker ledamöter till intressentgrupper för försäkring

Nu finns möjlighet att ansöka till Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens, Eiopas, två intressentgrupper.

Uppdaterad dokumentation om relevant riskfri ränta

2015-05-11 | Eiopa Nyheter Solvens 2

Den europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten Eiopa har uppdaterat teknisk dokumentation om relevant riskfri ränta som ska tillämpas av försäkringsföretagen vid beräkningen av de försäkringstekniska avsättningarna.

Start för stresstest av europeiska tjänstepensionsföretag

I dag, måndag den 11 maj, inleds det stresstest av europeiska tjänstepensionsföretag som Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopa, kommer att genomföra under året.

Remiss om informationsutbyte mellan tillsynsmyndigheter

Eiopa har publicerat en remiss för en teknisk standard som handlar om informationsutbyte mellan tillsynsmyndigheter, särskilt i tillsynskollegier.

Eiopa publicerar diskonteringsräntekurvor

2015-03-02 | Eiopa Nyheter Solvens 2

Eiopa, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndiigheten, har för första gången publicerat diskonteringsräntekurvor för värdering av försäkringsåtaganden enligt de tekniska specifikationer som ska gälla under Solvens 2.

Tekniskt råd om intressekonflikter vid distribution av försäkringsbaserade investeringsprodukter

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopa, har på Europeiska kommissionens begäran tagit fram ett teknisk råd till Kommissionen avseende intressekonflikter vid distribution av försäkringsbaserade investeringsprodukter.

Yttrande om försäljning av försäkrings- och pensionsprodukter via internet

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopa, har publicerat ett yttrande om försäljning av försäkrings- och pensionsprodukter via internet.

Förslag till rapport över god praxis för flytt av pensionsrätter

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopa, har publicerat ett samrådsdokument för en kommande rapport med exempel på god praxis vid flytt av pensionsrätter.

2014

Konsumenttrender i Europa

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) har publicerat sin tredje rapport om konsumenttrender.

Andra omgång av tekniska standarder och riktlinjer för Solvens 2

2014-12-04 | Eiopa Nyheter Solvens 2

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopa, genomför nu ett öppet samråd för att få in synpunkter på en andra omgång av tekniska standarder och riktlinjer för genomförandet av Solvens 2-reglerna.

Svenska försäkringsföretag utvärderade i stresstest

2014-12-01 | Eiopa Nyheter Solvens 2

Den europeiska tillsynsmyndigheten för försäkringsföretag och tjänstepensionsinstitut, Eiopa, har genomfört stresstester av europeiska försäkringsföretag för att pröva deras motståndskraft. Från Sverige deltog tio stora försäkringsföretag och grupper, vilka svarar för mer än hälften av den svenska försäkringsmarknaden.

Förslag om kriterier för att förbjuda eller begränsa försäkringsbaserade investeringsprodukter

Den europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten Eiopa har publicerat ett samrådsdokument om vad som ska krävas för att de nationella tillsynsmyndigheterna, eller Eiopa, ska få ingripa mot vissa försäkringsbaserade investeringsprodukter (PRIIP:s), utifrån det nya regelverket för sådana produkter.

Samråd om riktlinjer för försäkringsbolagens process för godkännande av produkter

Den europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopa, har publicerat ett samrådsdokument om riktlinjer för försäkringsbolagens produktgodkännandeprocess (POG).

Förslag på riktlinjer kopplade till Solvens 2

2014-06-03 | Eiopa Nyheter Solvens 2

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) genomför nu ett öppet samråd för att få in synpunkter på kommande riktlinjer kopplade till Solvens 2-reglerna.

Omnibus 2-direktivet publicerat

2014-05-27 | Eiopa Nyheter Solvens 2

Nu är Omnibus 2-direktivet (2014/51/EU) publicerat.

Laddar sidan