FI undersöker Swedbank

FI ska undersöka Swedbanks mätning av marknadsrisker och deras interna modell för beräkning av kapitalkrav för dessa risker.

Startdatum: 2022-11-10

Företaget som undersöks

Swedbank AB (publ)

Varför gör vi denna undersökning?

Som del av FI:s tillsyn av kreditinstitut genomför FI en marknadsriskundersökning för att bedöma hur kraven i gällande regelverk följs. Undersökningen omfattar bland annat riskmätning av marknadsrisk i handelslagret och inkluderar även bankens interna modell för beräkning av kapitalkrav för marknadsrisker.

FI har tidigare i år avslutat en undersökning av samma slag  av Skandinaviska Enskilda Banken.