Delredovisning av tillsynsuppdraget över it-risker

Finansinspektionen arbetar sedan länge med informations- och cybersäkerhetsrisker inom ramen för den löpande tillsynen av de finansiella företagen. Det säkerhetspolitiska läget har inskärpt allvaret i och vikten av detta arbete.

FI har sedan årets början behövt ändra inriktningen på tillsynen på informations- och cybersäkerhetsområdet. Detta för att ytterligare driva på de finansiella företagen att fortsätta att öka motståndskraften och utveckla förmågan att hålla igång kritiska finansiella tjänster även vid en allvarlig cyberattack eller annan it-incident.

Den ändrade inriktningen har främst bestått i en tät dialog med företagen under tillsyn, istället för riktade tillsynsaktiviteter. Vi har också fördjupat vårt samarbete med andra berörda myndigheter, bland annat Riksbanken.

FI har dessutom varit drivande i att Nationellt cybersäkerhetscenter inom kort påbörjar en pilotverksamhet för privat och offentlig samverkan, för ökad cybersäkerhet i finanssektorn.

Laddar sidan