Länsrätten avvisar Carnegies överklagan

2008-12-16 | EBA Sanktioner

D. Carnegie & Co AB, som ägde Carnegie Investment Bank AB innan Riksgälden tog över banken, har överklagat FI:s beslut mot banken. Länsrätten beslutade den 15 december 2008 att avvisa överklagandet.
 
Länsrätten konstaterar att FI:s beslut att återkalla tillstånden för banken har ersatts med en varning och att det är varningen som kan bli föremål för prövning.
 
Länsrätten slår sedan fast att det är främst Riksgäldens beslut att överta ägandet av banken som påverkat moderbolagets rättsställning och inte FI:s beslut. Moderbolaget har därför inget berättigat intresse som ger det rätt att överklaga. Detta innebär att länsrätten inte kommer att pröva överklagandet. Länsrättens beslut kan i sin tur överklagas till kammarrätten.
 
Samma dag beslutade länsrätten att avskriva det överklagande som banken tidigare skickat in. Anledningen till detta är att banken, sedan den nya styrelsen registrerats hos bolagsverket, har återkallat överklagandet.
Laddar sidan