Anmärkning och straffavgift för East Capital

2011-06-29 | Sanktioner Marknad

East Capital AB har haft brister i sitt ersättningssystem. Bolaget har haft en otillräcklig riskanalys, en felaktig tolkning av begreppet rörlig ersättning och har inte skjutit upp den rörliga ersättningen som reglerna kräver.

Bolaget har inte heller identifierat alla sina risktagare eller tagit med någon bestämmelse om bortfall av ersättning i sin ersättningspolicy. Bolaget får därför en anmärkning och en straffavgift på 2 300 000 kr.

Laddar sidan