Exceed Capital Sverige får varning och sanktionsavgift

2017-11-14 | Sanktioner Marknad

Finansinspektionen ger Exceed Capital Sverige AB en varning. Exceed Capital Sverige AB ska också betala en sanktionsgift på 3,5 miljoner kronor.

FI undersökte i januari 2017 av hur Exceed uppfyllde reglerna om skydd av finansiella instrument och medel som tillhör kunder. Av undersökningen framgick att Exceed inte har haft sådana rutiner som regelverket kräver för att skydda kundernas medel.

De bristande rutinerna har bland annat lett till att det under vissa perioder har funnits ett mindre belopp på bolagets klientmedelskonto jämfört med bolagets noteringar om kundernas samlade fordringar. På grund av bolagets bristfälliga rutiner har det funnits en risk för bolagets kunder att drabbas av ekonomisk skada.

Läs mer

Laddar sidan