Sörmlands Sparbank får anmärkning och sanktionsavgift

2017-11-14 | Sanktioner Bank

Finansinspektionen ger Sörmlands Sparbank en anmärkning. Sörmlands Sparbank ska också betala en sanktionsavgift på 12,7 miljoner kronor.

Finansinspektionens undersökning visar att banken inte har följt lagens krav på riskhantering, styrning och kontroll. Ansvaret för detta ligger på bankens tidigare styrelse.

Läs mer

Laddar sidan