A måste omedelbart upphöra med verksamhet

2018-07-30 | Sanktioner

Finansinspektionen (FI) förelägger A (med uppgiven firma B) att omedelbart upphöra med betaltjänstverksamhet som drivs utan tillstånd.

FI förenar beslutet med ett löpande vite om 20 000 kronor per påbörjad kalendermånad efter delgivning som föreläggandet inte har följts.

Laddar sidan