Precise Biometrics, 15 000 kronor

2015-05-26 | EBA Sanktioner Marknad

Finansinspektionen beslutar att Precise Biometrics ska betala särskild avgift med femtontusen (15 000) kronor för underlåtenhet att skriftligen underrätta vissa personer om vad det innebär att bli upptagen i bolagets förteckning över personer som erhållit insiderinformation rörande bolaget.

Laddar sidan