Marknadsinformation

Finansinspektionen ingriper när information inte offentliggörs enligt reglerna på värdepappersmarknaden. Det handlar om ägarförändringar, offentliga uppköp och prospekt. Vi beslutar om särskilda avgifter/sanktionsavgifter i vissa fall och meddelar förelägganden av olika slag.

2020

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Hexagon

2020-02-11 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 53 000 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tidanmäla en transaktion med aktier i Hexagon Aktiebolag till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i MSC Group och Amnode

2020-02-04 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 9 200 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i MSC Group AB och Amnode AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Simris Alg

2020-02-04 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 6 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med teckningsoptioner i Simris Alg AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Karessa Pharma Holding

2020-02-04 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 12 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med teckningsoptioner i Karessa Pharma Holding AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Diamyd Medical Aktiebolag

2020-01-31 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 7 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med BTU i Diamyd Medical Aktiebolag till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Eyeonid Group

2020-01-31 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 10 500 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Eyeonid Group AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i LeoVegas

2020-01-29 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 30 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i LeoVegas AB (publ) till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i ENLABS

2020-01-28 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 49 500 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med teckningsoptioner i ENLABS AB till Finansinspektionen.

Vulcan Value Partners, LLC får sanktionsavgift för sen flaggning i Concentric

2020-01-28 | Sanktioner

Vulcan Value Partners, LLC ska betala en sanktionsavgift på 340 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att dess innehav a vaktier i Concentric AB gått ner under en flaggningsgräns.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen flaggning i Crown Energy

2020-01-28 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 32 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att hennes innehav av aktier i Crown Energy AB gått ner under en flaggningsgräns.

Laddar sidan