Marknadsinformation

Finansinspektionen ingriper när information inte offentliggörs enligt reglerna på värdepappersmarknaden. Det handlar om ägarförändringar, offentliga uppköp och prospekt. Vi beslutar om särskilda avgifter/sanktionsavgifter i vissa fall och meddelar förelägganden av olika slag.

2020

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Net Trading Group NTG

2020-02-21 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 21 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i Net Trading Group NTG AB (publ) till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Dometic Group

2020-02-19 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 210 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Dometic Group AB (publ) till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Kinnevik

2020-02-19 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 11 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Kinnevik AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Powercell Sweden

2020-02-17 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 110 000 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla en transaktion med aktier i Powercell Sweden AB till Finansinspektionen.

Agria får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Humlegården Fastigheter

2020-02-17 | Sanktioner

Försäkringsaktiebolaget Agria ska betala en sanktionsavgift på 250 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med obligationer i Humlegården Fastigheter AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Pharmacolog

2020-02-17 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 10 500 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla en transaktion med BTA i Pharmacolog i Uppsala AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Hexagon

2020-02-11 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 53 000 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla en transaktion med aktier i Hexagon Aktiebolag till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i MSC Group och Amnode

2020-02-04 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 9 200 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i MSC Group AB och Amnode AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Simris Alg

2020-02-04 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 6 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med teckningsoptioner i Simris Alg AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Karessa Pharma Holding

2020-02-04 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 12 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med teckningsoptioner i Karessa Pharma Holding AB till Finansinspektionen.

Laddar sidan