Marknadsinformation

Finansinspektionen ingriper när information inte offentliggörs enligt reglerna på värdepappersmarknaden. Det handlar om ägarförändringar, offentliga uppköp och prospekt. Vi beslutar om särskilda avgifter/sanktionsavgifter i vissa fall och meddelar förelägganden av olika slag.

2020

FI upphäver sanktionsavgift mot Energifonden Sverige för sen insynsanmälan

2020-12-17 | Sanktioner

Finansinspektionen upphäver sitt beslut från den 16 december 2020 om sanktion för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla transaktion med aktier i Smart Energy Sweden Group AB (publ). Ärendet skrivs av från vidare handläggning.

Nolsterby Invest får sanktionsavgift för sen insynsanmälan

2020-12-16 | Sanktioner

Nolsterby Invest AB ska betala en sanktionsavgift på 27 500 kronor för att för sent ha anmält transaktion med BTA i Pharmacolog i Uppsala AB (publ) till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i ADONnews Sweden

2020-12-16 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 7 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i ADONnews Sweden AB till Finansinspektionen.

Playpen AB får sanktionsavgift för sen och felaktig insynsanmälan

2020-12-15 | Sanktioner

Playpen AB ska betala en sanktionsavgift på 18 000 kronor för att för sent och felaktigt ha anmält transaktioner med teckningsoptioner och aktier i Simris Alg AB till Finansinspektionen.

European High Growth Opportunities SF får sanktionsavgift för sen flaggning i Obducat

2020-12-10 | Sanktioner

European High Growth Opportunities SF, B124207, ska betala en sanktionsavgift på 1 miljon kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att dess innehav av aktier och röster i Obducat Aktiebolag dels överstigit, dels gått ner under en flaggningsgräns.

Relivo Holding Ltd får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Zengun Group

2020-12-08 | Sanktioner

Relivo Holding Ltd, HE369608, ska betala en sanktionsavgift på 3 miljoner kronor för att för sent ha anmält transaktioner med obligationer i Zengun Group AB (publ) till Finansinspektionen.

Anoto Group får sanktionsavgift för sena uppgifter om ökning av antalet aktier och röster.

2020-12-04 | Sanktioner

Anoto Group AB ska betala sanktionsavgift på 200 000 kronor för överträdelse av skyldigheten att i rätt tid offentliggöra uppgifter om ökning av det totala antalet aktier och röster i Anoto Group AB

FAM AB får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Aktiebolaget SKF

2020-11-25 | Sanktioner

FAM AB ska betala en sanktionsavgift på 570 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i Aktiebolaget SKF till Finansinspektionen.

FI upphäver beslut om sanktionsavgift för Paradigm Capital Value LP

2020-11-16 | Sanktioner

Finansinspektionen upphäver sitt beslut från den 27 oktober 2020 om sanktionsavgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument (LHF) för Paradigm Capital Value LP. Ärendet skrivs av från vidare handläggning.

F. Holmström Fastigheter får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Bonäsudden Holding

2020-11-04 | Sanktioner

F. Holmström Fastigheter AB ska betala en sanktionsavgift på 1650 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i Bonäsudden Holding AB till Finansinspektionen.

Laddar sidan