Fysisk person döms att betala sanktionsavgift för marknadsmanipulation

AA har dömts av Stockholms tingsrätt att betala en sanktionsavgift för marknadsmanipulation. FI hade utfärdat ett sanktionsföreläggande som AA inte godkände. FI valde därför att väcka talan vid Stockholms tingsrätt.

AA har handlat aktier i bolaget Smoltek Nanotech Holding AB på ett sätt som har gett eller kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris.

Finansinspektionen yrkade i Stockholms tingsrätt att AA ska betala en sanktionsavgift om 70 000 kronor. Tingsrätten har gjort bedömningen att AA har överträtt förbudet mot marknadsmanipulation i marknadsmissbruksförordningen och beslutat att AA ska betala en sanktionsavgift om 50 000 kr.

Laddar sidan