Fysisk person döms att betala sanktionsavgift för marknadsmanipulation

AA har dömts av Stockholms tingsrätt att betala en sanktionsavgift för marknadsmanipulation. Finansinspektionen hade utfärdat ett sanktionsföreläggande som AA inte godkände. Finansinspektionen valde därför att väcka talan vid Stockholms tingsrätt.

AA har handlat aktier i bolaget Enersize Oyj på värdepappersmarknaden på ett sätt som gett en signal till marknaden som har varit, eller åtminstone har kunnat förväntas vara, falsk eller vilseledande.

Laddar sidan