Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Climeon B

A har genomfört transaktioner i Climeon B AB mellan depåer som A kontrollerade, tillhörande A:s bolag Kh It AB och A:s privata tjänstepensionsförsäkring. Transaktionerna har skett från bolagets företagsdepå och till A:s privata tjänstepensionsförsäkring.

Transaktionerna har inte lett till någon förändring av det verkliga ägandet av aktierna. Transaktionerna har eller kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien. A har därför överträtt förbudet mot marknadsmanipulation i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014.

Laddar sidan