Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i SenzaGen AB

AA har handlat med aktier i bolaget SenzaGen AB på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien. AA har därför överträtt förbudet mot marknadsmanipulation i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014.

Laddar sidan