Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Speqta

A har handlat aktier i bolaget Speqta AB (publ) på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

A har därför överträtt förbudet mot marknadsmanipulation i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014.

Laddar sidan