Fysisk person frias från misstänkt marknadsmissbruk i tingsrätten

AA har handlat med aktier i Midway Holding AB på ett sätt som Finansinspektionen har bedömt kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång och efterfrågan på det finansiella instrumentet. Finansinspektionen utfärdade ett sanktionsföreläggande som AA inte godkände. Finansinspektionen väckte därför talan vid Stockholms tingsrätt. Tingsrätten bedömde att Finansinspektionens talan om sanktionsavgift var preskriberad varför Finansinspektionens yrkande avslogs.

Laddar sidan