Rapportering

Företag på finansmarknaden ska rapportera finansiella uppgifter till FI. Med uppgifterna som underlag bedömer vi det ekonomiska läget i enskilda företag och på den finansiella marknaden i stort. Vad som ska rapporteras och när framgår av sidorna för respektive företagskategori.

2016

Rapportering med transaktionsfil i Periodisk inrapportering via webb

Rapportering med transaktionsfil kan göras för nationella blanketter som ett alternativ till att manuellt mata in siffror i det grafiska gränssnittet.

Slutgiltigt utkast till rapportering av finansiell information

2016-12-02 | Redovisning EBA Nyheter

Den 22 november godkändes den internationella finansiella redovisningsstandarden för finansiella instrument, IFRS 9. Den nya standarden påverkar rapportering av finansiell information i Finrep-paketet.

Nya riktlinjer om transaktionsrapportering

Den 10 oktober publicerade europeiska värdepappers- och maknadsmyndigheten Esma nya riktlinjer som förtydligar genomförandet av transaktionsrapporteringsregelverket.

Ny version av Standardrapporten fr.o.m. period 201609

Fr.o.m. period 201609 gäller en ny version (F81111) av Standardrapporten, se FFFS 2016:18 (ändring av FFFS 2014:14). Förändringen från tidigare version innebär ändringar på sidorna A, B, C och F.

Nu är det möjligt att uppgradera programvaran för periodisk rapportering

(Gäller endast det gamla rapporteringssystemet, inte Periodisk rapportering via webb) Logga in i systemet och läs under fliken Info för mer information.För att kunna rapportera behöver uppgradering göras innan 7 september.

LEI-kod vid rapportering

Vid rapportering av transaktioner i enlighet med artikel 19 i MAR ska rapportören ange utgivarens identifieringskod för juridiska personer enligt ISO 17442, LEI-koden.

Information om definitionen av närstående (artikel 3.1.26 Mar)

DETTA GÄLLDE FRÅN OCH MED 2016-06-23 TILL 2016-10-20. NY INFORMATION GÄLLER FRÅN 2016-10-21. (SE LÄNK NEDAN)

Uppgradera programvaran för periodisk rapportering

(Gäller endast det gamla rapporteringssystemet, inte Periodisk rapportering via webb)Onsdagen 7 september 2016 kommer Finansinspektionen att uppdatera systemet för periodisk rapportering. Detta innebär att alla företag som rapporterar periodiskt måste uppgradera sina lokalt installerade program för periodisk rapportering. Uppgraderingen måste göras på varje enskild dator som har programmet.

Krav på fondbolag att lämna årsredovisning till FI upphör 2016

Från och med räkenskapsåret 2016 upphör kravet på att fondbolag ska lämna årsredovisning till Finansinspektionen.

Utbyte av rapporteringskort

För Rapportör 1001 – 1300 går giltighetstiden ut 2016-05-31. Om rapportering ska vara möjlig efter detta datum, måste bolaget meddela FI att det behöver utbyteskort.

Laddar sidan