Förslag till nya regler för värdepappersmarknaden (Mifid 2)

2014-12-19 | Esma EBA Nyheter Mifid Marknad

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat slutgiltiga tekniska råd och förslag till tekniska standarder för implementeringen av direktivet (Mifid 2) och förordningen (Mifir) om marknader för finansiella instrument.

Esma har även publicerat dokument för samråd (consultation paper) om tekniska standarder som ska levereras till EU-kommissionen i mitten av 2015. Synpunkter på förslaget kan lämnas på Esmas webbplats, senast den 2 mars 2015.

Esma kommer att arrangera en öppen frågestund i Paris den 19 februari 2015 rörande samråden. För vidare information se Esmas hemsida.

Laddar sidan