Förslag om faktablad för paketerade investerings- och försäkringsprodukter

Den gemensamma kommittén (Joint Committee) för de europeiska tillsynsmyndigheterna (Eba, Esma och Eiopa) har publicerat ett diskussionsunderlag om faktablad riktade till konsumenter för paketerade försäkrings- och investeringsprodukter.

Synpunkter på förslaget kan lämnas via Ebas, Eiopas eller Esmas webbplatser fram till den 17 februari, 2015.

Laddar sidan