FI varnar SEB Gamla Liv

Finansinspektionen meddelar Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv en varning och en straffavgift om 15 miljoner kronor.

FI anmärker därtill på att Anders Mossberg är vd för Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv samtidigt som han är vd i SEB Trygg Liv Holding AB och styrelseordförande i Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv.

Laddar sidan