Straffavgift för Swedbank

2011-01-20 | Sanktioner Marknad Bank

Finansinspektionen har beslutat om anmärkning och straffavgift för Swedbank för brister i dess uppdrag som förvaringsinstitut. Banken döms att betala 2,5 miljoner kronor.

FI har funnit stora brister i hur Swedbank har hanterat sin kontrollfunktion som förvaringsinstitut då man under flera år inte genomfört årliga kontroller av samtliga fonder. Fondbolagets verksamhet och transaktioner i de enskilda fonderna har inte ingått i utredningen.

Laddar sidan