Föreläggande att upphöra med verksamheten

2017-12-06 | Sanktioner Bank

FI förelägger A att upphöra tillhandahållandet av betaltjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster.

Finansinspektionen förelägger även A att upphöra med registreringspliktig verksamhet enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet.

FI förenar beslutet med ett löpande vite om 50 000 kronor per påbörjad kalendermånad från den dag då beslutet vunnit laga kraft till dess att verksamheten upphört.

Beslutet gäller omedelbart.

Läs mer

Laddar sidan