Afla-gruppen

Afla-gruppen har bedrivit försäkringsmäklarverksamhet utan att vara registrerade enligt lagen om försäkringsmäklare. FI förelägger därför de bolag som ingår i gruppen (Afla Group AB, Afla Investeringshuset HB, Afla Försäkringshuset Handelsbolag och Afla Investeringshuset Group Handelsbolag) vid vite om 500 000 att upphöra med verksamheten.

Laddar sidan