Svenska trygg och ansvarsförsäkringsmäklarna AB

Trots att Svenska trygg & ansvarsförsäkringsmäklarna AB inte har tillstånd av Finansinspektionen att bedriva försäkringsmäklarverksamhet har bolaget använt sig av benämningen försäkringsmäklare. FI förelägger därför Svenska trygg och ansvarsförsäkringsmäklarna AB vid vite om 500 000 kr att upphöra med benämningen ”försäkringsmäklarna”.

Laddar sidan