Paylevo AB måste upphöra med tillståndspliktig verksamhet

2015-11-19 | Sanktioner Bank

Finansinspektionen förelägger Paylevo AB att senast den 30 november 2015 upphöra med verksamhet med krediter till konsumenter. Anledningen till att verksamheten måste upphöra är att tillstånd för verksamhet med krediter till konsumenter saknas.

Överklagande till förvaltningsrätten

Paylevo AB överklagade FI:s beslut till förvaltningsrätten som avslog överklagandet (2016-01-14).

Överklagande till kammarrätten

Financial Tech Sweden AB (tidigare Paylevo AB) överklagade förvaltningsrättens dom till kammarrätten som biföll bolagets överklagande och upphävde FI:s beslut.

Överklagande till Högsta förvaltningsdomstolen

FI har överklagat kammarrättens dom och vill att FI:s beslut ska bestå. Högsta förvaltningsdomstolen meddelade inte prövningstillstånd. Kammarrättens dom står därmed fast vilket innebär att FI:s beslut är upphävt.

Laddar sidan