24Money Spar avregistreras som inlåningsföretag

2017-09-22 | Sanktioner Bank

FI avför 24Money Spar ur registret över företag som driver inlåningsverksamhet. 24Money Spar får därmed inte längre ta emot pengar  från allmänheten.

24Money Spar AB (24Money Spar) är registrerat hos FI för inlåningsverksamhet enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet (InL). Ett aktiebolag som driver inlåningsverksamhet ska enligt 5 § samma lag ha ett bundet eget kapital på minst 10 miljoner kronor.

Den 1 september 2017 förelade FI 24Money Spar att se till att bolagets bundna egna kapital senast den 7 september 2017 uppgick till minst 10 miljoner kronor och att styrka detta genom ett skriftligt intyg från bolagets revisor. 

24Money Spar har inte tillhandahållit de uppgifter eller den dokumentation som
FI behöver för att kunna avgöra om företaget har rättat sig efter föreläggandet och uppfyller kravet på bundet eget kapital. Tvärtom har 24Money Spar tillhandahållit ett åtminstone delvis falskt underlag till revisorn samt lämnat motstridiga uppgifter till FI om vem som äger det bolag som ska ha köpt 24Money Spar.

FI:s slutsats blir att 24Money Spar inte har rättat sig efter föreläggandet och avför därför 24Money Spar från registret över företag som driver inlåningsverksamhet. 

Läs mer

Laddar sidan